שרון: "אני שפל!"

"אחרי כל שפל באה גאות," אמר ראש-הממשלה אריאל שרון, "חכו-חכו כשהשפל יגיע, איזה שוס יהיה אח"כ."

לכתוב תגובה