לקנא בכנסת ישראל

"בכל יום ראשון כולם מתנשקים שם עם כולם. אני ראיתי שר מתנשק עם שרה, שרים מתנשקים עם העוזרות. פשוט כולם מתנשקים עם כולם"
(רבקה פאלוך, היועצת לענייני חרדים של ראש הממשלה)

פורנו ישראלי במיטבו!

לכתוב תגובה