הצילו

שניצל וינאי תוקף אותי בעוז!

להפעלה, לחץ F.

F

F.

F!!!

גאד דאממיט, זה לא עובד הכוסשלהאמאשלו!11

אה, רגע. זה בעצם R מחוק בחלקו.

F

לכתוב תגובה